Kontakt

Adres Firmowy:                                   Adres korespondencyjny:

                                               

SZATO  Michał Szatko                        SZATO  Michał Szatko

Skrzyszów 33-156                                 Tarnów 33-100

Skrzyszów 621                                      ul. Nowodąbrowska 184

NIP 8733255510                                 

REGON 361951945

kom. 533-186-667

www.szato.pl

biuro@szato.pl

F_icon50