Przyłącza wod-kan

Firma SZATO wykonuje:

  • przyłącza wodno- kanalizacyjne w oparciu o obowiązujące przepisy i normy prawne
  • drenaże terenu
  • sieci wodne, kanalizacji deszczowej i sanitarnej